Opravdu si umíte svůj budoucí domov představit?

Na začátku všeho je myšlenka. Poté přijde představa a po ní realizace. Když se ale rozhodneme nápad uskutečnit, přichází kámen úrazu, a to je prostorová představivost, konkrétně v interiéru. My se zaměříme právě na tu představu.

Dost často se stává, že klient přijde s požadavkem, který není úplně praktický nebo je zcela neuskutečnitelný. Nejčastěji se jedná o přemíru nábytku v malém prostoru, kombinace nesourodých materiálů či barev apod.

V tu chvíli přichází interiérový designér, který musí znát nejen vhodné prostorové členění a ergonomii bydlení, ale velmi důležitá je také znalost materiálů, podlah, konstrukce stěn či technologie výroby nábytku, to vše tvoří ve výsledku jeden celek. Takže nejde jen o praxi v návrzích, ale také o samotnou realizaci. Výstupem takových schůzek tedy bývá zpracovaný návrh ve speciálních programech, který pomáhá vytvořit si představu o uspořádání prostoru, výše zmíněném výběru barev a materiálů.

A jak konkrétně takový návrh probíhá?

„V našem studiu používáme záměrně několik různých programů abychom docílili toho nejlepšího a nejrealističtějšího výsledku. Nejprve si musíme představit dispozice ve 2D programu, kde si můžeme hrát s hmotou, máme možnost hýbat s příčkami, přizpůsobit konkrétnímu klientovi.

Jenže 2D nám nedá reálnou představu a právě to je ta věc, kterou si klient neumí představit. Proto se tvoří 3D model, který je bez konkrétních materiálů a jiných detailů.

 

Následně se přesuneme do dalšího programu, kde již vytváříme konkrétní představu s detailními prvky. Osvětlení, zrcadla, květiny a podobně. Závěrečným krokem je tzv. renderování, což je ucelení výsledného návrhu.“ vysvětluje architektka Romana z Tempus Design.